Bezpečnost práce - BOZP

Bezpečnost práce

Základní informace

Při jakékoli pracovní činnosti vzniká určité riziko ohrožení zdraví, resp. úrazu. Proto je nutné znát mechanismy, jak riziko snížit na minimum nebo alespoň na únosnou míru. Zaměstnavatel nebo provozovatel technických zařízení a budov musí zajistit systémovou ochranu všech osob odbornou činností v oblasti BOZP. Právě pro tyto případy jsme připraveni být nápomocni se zpracováním potřebné agendy a dalšími službami.

V oblati bezpečnosti práce poskytujeme tyto služby

 • provádění ročních prověrek bezpečnosti práce
 • sledování stavu revizí a kontrol technických zařízení
 • provádění pravidelných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce
 • vyhledávání a prevence rizik, včetně zpracování dokumentace
 • řešení problematiky pracovních úrazů (směrnice, hlášení apod.)
 • zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace
 • zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivé pracoviště
 • školení zaměstnanců
 • řešení povinností v oblasti hygieny práce
 • zabezpečení revizí elektro, plynu, tlakových nádob, komínů apod.
 • zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • kontrola bezpečnostního značení
 • vypracování záznamu z provedené kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, stanovení odpovědností a termíny odstranění nedostatků
 • účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS)
 • poradenská linka

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat

Adresa

Adresa

Liboměřice 30,
538 21 Slatiňany

Telefon

Telefon

+420 603 179 463

E-mail

E-mail

prepo@prepo.cz

Facebook

Facebook

Prepo-Team

PREPO - TEAM s.r.o.

Fakturační údaje

Liboměřice 30
538 21 Liboměřice

IČO: 25954580
DIČ: CZ25954580


Spisová značka: C 17423 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Map