Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Činnosti koordinátora

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby vychází ze zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů. Činnost koordinátora je nedílnou součástí při realizaci staveb.

Součástí povinností koordinátora BOZP je zpracování plánu BOZP:

 • navrhovat řešení, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací
 • zpracovat do plánu BOZP údaje, informace a postupy v podrobnostech odpovídajícím potřebám, které souvisejí s BOZP
 • formulovat základní požadavky na zajištění BOZP
 • detailní popis prováděných prací na pracovišti
 • specifikace činností prováděných dodavateli a subdodavateli
 • specifikace odpovědností a postupů
 • zapracování připomínek k návrhu plánu BOZP ze strany klienta
 • formulování základních požadavků na zajištění BOZP při přípravě stavby
 • zpracování plánu BOZP
 • komunikace a korespondence s dotčenými orgány státní správy
 • koordinace činností prováděných
 • školení zaměstnanců dodavatelů stavby
 • specifikace odpovědností a postupů dodavatelů stavby
 • prohlídky stavby a kontrola bezpečného provádění prací
 • koordinace osob pověřených přijímáním opatření BOZP
 • návrhy termínů kontrolních dnů a kontrola plnění stanovených opatření
 • zpracování zpráv o zjištěných nedostatcích

Pravidelná činnost koordinátora BOZP:

 • prohlídky stavby a návrhy termínů kontrolních dnů
 • koordinace osob pověřených přijímáním opatření BOZP
 • spolupráci při stanovování času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
 • sledování provádění prací s ohledem na BOZP
 • zpracování zpráv o zjištěných nedostatcích – reporting
 • školení dodavatelských firem v rámci seznámení s pracovištěm BOZP a PO v rámci kontrolního dne

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat

Adresa

Adresa

Liboměřice 30,
538 21 Slatiňany

Telefon

Telefon

+420 603 179 463

E-mail

E-mail

prepo@prepo.cz

PREPO - TEAM s.r.o.

Fakturační údaje

Liboměřice 30
538 21 Liboměřice

IČO: 25954580
DIČ: CZ25954580


Spisová značka: C 17423 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Map